• Sociální a solidární ekonomika usiluje o spravedlivý systém fungování hospodářství a společnosti.  

  Reaguje na širší potřeby člověka i místních  komunit a bere ohled na životní prostředí. Má hluboké kořeny i u nás, třeba ve více jak 150ti leté historii spolkové činnosti a svépomocných iniciativ.

  Zkusme využít své schopnosti a společně ji rozvíjet.

  Současnou společnost a její systém fungování lze jen stěží nazývat udržitelnou.

  Čelíme mnoha výzvám, jejichž závažnost stále narůstá. Ať už jde o nerovný přístup k lidem, a to nejen na trhu práce, ale i v jiných oblastech společenského života, prekarizace práce, války, chudobu a špatné životní podmínky, problémy klimatické změny, znečištění životního prostředí či vyčerpávání přírodních zdrojů. Zdá se, že nynější ekonomický systém neumožňuje docílit spravedlivých a rovných životních podmínek na celosvětové úrovni. Stejně tak je stále více zjevné, že problémy současného světa volají po řešeních globálního charakteru. Nicméně taková řešení je třeba realizovat nejen na globální, ale především také na místní úrovni.

  Lidé byli vždy schopni přijít se svými vlastními a unikátními způsoby řešení problémů tam, kde bychom jen stěží mohli aplikovat konvenční přístupy.

  Příkladem mohou být systémy participativního rozhodování, družstevnictví v jeho tradičním demokratickém, nikoliv totalitním pojetí, či sociální podnikání. Lidé a iniciativy kolem nás dokazují, že opravdu existují a fungují alternativy, jež umožňují udržitelný život založený na vzájemné pomoci a solidaritě s lidmi i životním prostředím. Alternativy kapitalistického ekonomického systému nabývají rozličných tvarů i podob a získávají na popularitě. Takovéto úspěšné solidární iniciativy často fungují na místní úrovni a mohou jimi být nejrůznější projekty typu komunitou podporované zemědělství (KPZ), zahrádkaření, sdílené bydlení, systémy místní směny (LETs) a další způsoby výměny produktů a služeb na komunitní úrovni, charitativní obchůdky, společné tvořivé dílny, opravny a mnohé další. Takovéto a jim podobné aktivity jsou živým důkazem toho, že solidární ekonomiky lze dosáhnout. Stále více lidí v nich vidí relevantní alternativy současného převažujícího životního stylu a způsobu práce.

  Sociální a solidární ekonomika tedy není pouhou vizí či ideálem, je fungující realitou.

  Můžeme ji zachytit jak na neformální či komunitní úrovni v podobě nejrůznějších dobrovolných iniciativ, tak v běžných ekonomických ukazatelích. Družstva po celém světě zaměstnávají 100 milionů lidí. Podle dat OSN (UN DESA) existuje celosvětově 761,221 družstev a vzájemných společností s 813.5 miliony členy, 6.9 miliony zaměstnanci, 18.8 trilliony USD v aktivech a 24 triliony USD hrubých ročních příjmů. Světový trh certifikovaných fairtradových výrobků v roce 2012 čítal 4,8 bilionů EUR (6,4 bilionů USD, objem prodeje fairtradových výrobků v USA není zahrnut) a zaměstnával 1,3 milionů lidí v 70 zemích světa. V Evropě potom najdeme zhruba 2 miliony organizací sociální a solidární ekonomiky, které zaměstnávají přes 11 milionů lidí (to odpovídá 6 % pracující populace Evropké Unie).


  Jmenuje se SUSY - "SUstainability and SolidaritY in Economy“! 

  V překladu zanemá SUSY "udržitelnost a solidarita v ekonomice" a informuje o solidárních ekonomických iniciativách na místní a mezinárodní úrovni. Tato internetová stránka slouží lidem, kteří chtějí mít SUSY ve svém životě. Lidem, které SUSY láká a zajímá, a kteří přemýšlejí, jak by se do solidární ekonomiky mohli zapojit.

  Jádro problému

  Co je podstatou problému?

  Současný dominantní ekonomický systém usiluje o nekonečný růst. Většina politik a strategií existuje a funguje s cílem ekonomický růst umožnit a podporovat. Dominantní úloha finančího sektoru stále roste a liberalizace trhů pokračuje... Ve zkratce: ekonomika sleduje potřeby sebe samé a nikoli potřeby lidí.

  SUSY může být řešením!

  SUSY kolem nás

  Kde najdeš SUSY?

  Objev možnosti, jak se zapojit, a využij SUSY co nejlépe. Na této stránce najdeš nejrůznější případové studie a zprávy, zajímavé příklady iniciativ existujících jak u nás, tak ve světě.

  Podívejte se na mapu SUSY. Naleznete na ní příklady sociální a solidární ekonomiky u nás a v celé Evropě.  

  Zapoj se

  SUSY může zpříjemnit život!

  Najdi zajímavé informace, poznej milé a inspirativní lidi, staň se příkladem sociální a solidární ekonomiky a třeba i sdílej zkušenosti s ostatními. Nabízíme konkrétní tipy a možnosti, co dělat, jak se zapojit.

  SUSY je tu pro tebe!


  SUSY: PARTNEŘI V ČESKÉ REPUBLICE


  Tato stránka vznikla za finanční podpory Evropské unie. Obsah je zcela na odpovědnosti tvůrců projektu SUSY a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské unie.

  Facebook
  Twitter
  Youtube