• Sociální a solidární ekonomika usiluje o spravedlivý systém fungování hospodářství a společnosti.  

  Reaguje na širší potřeby člověka i místních  komunit a bere ohled na životní prostředí. Má hluboké kořeny i u nás, třeba ve více jak 150ti leté historii spolkové činnosti a svépomocných iniciativ.

  Zkusme využít své schopnosti a společně ji rozvíjet.
  SUSY: PARTNEŘI V ČESKÉ REPUBLICE


  Tato stránka vznikla díky podpoře Evropské unie. Za její obsah nesou odpovědnost výhradně tvůrci projektu SUSY a tento obsah nereflektuje postoje Evropské unie. 

  Facebook
  Twitter
  Youtube