• Sociální a solidární ekonomika usiluje o spravedlivý systém fungování hospodářství a společnosti.  

  Reaguje na širší potřeby člověka i místních  komunit a bere ohled na životní prostředí. Má hluboké kořeny i u nás, třeba ve více jak 150ti leté historii spolkové činnosti a svépomocných iniciativ.

  Zkusme využít své schopnosti a společně ji rozvíjet.

  Co je sociální a solidární ekonomika?


  Existuje mnoho vymezení a definic sociální a solidární ekonomiky. Sociální a solidární ekonomika má totiž hluboké kořeny v nejrůznějších vizích a historických formách vzájemné pomoci a spolupráce po celém světě. Proto není divu, že sociální a solidární ekonomiku budou trochu odlišně chápat lidé z Latinské Ameriky, Evropy, Severní Ameriky, Asie a dalších koutů světa.

  Pojítkem těchto různých představ mohou být hodnoty a principy, o něž se sociální a solidární ekonomika opírá: vzájemná pomoc a spolupráce, důraz na jiné než jen ekonomické potřeby a hlubší chápání blahobytu, demokracie, sounáležitost, snaha o komunitní rozvoj, respekt k životnímu prostředí.

  Z mnoha definic můžeme nabídnout pojetí vytvořené Mezinárodní sítí pro sociální a solidární ekonomiku, RIPESS

  "Sociální a solidární ekonomika je hnutí, jehož cílem je změnit současný sociální a ekonomický systém. Solidární ekonomické principy by měly sloužit jako nová společenská základna - jde o takové principy, které staví na solidární směně a spojují individuální potřeby s potřebami komunity."

  Taková definice zní možná komplikovaně, nicméně její hlavní poselství a obsah je jednoduchý: Usilovat o nastavení slušných životních podmínek pro každého člověka, a to na celosvětové úrovni. Znamená to, že ekonomika naplňuje potřeby všech lidí, namísto všeobecného vytváření potřeb. S tím logicky souvisí tvorba a nastavení takových politických systémů na místní i mezinárodní úrovni, které vytvářejí vhodné podmínky pro rozvoj sociální a solidární ekonomiky.

  Kdo vytváří solidární ekonomiku?

  Lidé, kteří strádají v současném systému nebo lidé, kteří prostě a jednoduše chtějí dělat věci jinak. Třeba sdílet, směňovat, vytvářet a využivat zdroje a výrobky společně. Alternativy k současnému ekonomickému systému jsou staré jako ekonomika sama. Lidé, kteří jsou součástí solidární ekonomiky například preferují férové výrobky, vyrábějí věci společně, poskytují si služby navzájem, spoluvlastní nemovitosti, jiné statky nebo přírodní zdroje. Mohou být zapojení do systémů místní směny či využívat sítě, v jejichž rámci se sdružují a sdílejí informace.

  Co je SUSY?

  Projekt SUSY mapuje, představuje a propojuje příklady solidární ekonomiky. Spojuje lidi, které solidární ekonomika zajímá nebo jsou do ni přímo zapojeni. Mohou tak sdílet myšlenky, příklady dobré praxe, vzájemně se inspirovat a učit jeden od druhého. Myšlenka i praxe solidární ekonomiky se tak může dostat k více lidem a pomoci jim. Skrze sbírání a sdílení příkladů solidární ekonomiky ji tak můžeme lépe pochopit, kriticky reflektovat, diskutovat a zároveň využít nových příležitostí k jejímu dalšímu rozvoji. Zároveň takové aktivity umožní navázat dialog s důležitými představiteli veřejné i soukromé sféry, a zvýšit tak pochopení a podporu ekonomických alternativ.

  Jsme síť 26 neziskových organizací ve 23 evropských zemích. Snažíme se rozvíjet a posilovat schopnosti místních aktérů, kteří jsou zapojení do sociální a solidární ekonomiky. Chceme podpořit nové paradigma ekonomického rozvoje, bojovat proti chudobě a šířit spravedlivé a udržitelné způsoby života.


  SUSY: PARTNEŘI V ČESKÉ REPUBLICE


  Tato stránka vznikla za finanční podpory Evropské unie. Obsah je zcela na odpovědnosti tvůrců projektu SUSY a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské unie.

  Facebook
  Twitter
  Youtube